HERROEPINGSRECHT


U hebt het recht om binnen veertien dagen en zonder opgave van redenen dit contract te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u, of een u onbekende derde, die niet de transporteur is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw annuleringsrecht te kunnen uitoefenen, moet u ons
VERWAY World SLU
Gran Via Puig de Castellet nr. 1, Bl. 1, 1 B
07180 Santa Ponsa, Spanje
service@verway.com

aan de hand van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief of e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen op de hoogte brengen..

Om het herroepingsrecht te vrijwaren, volstaat het dat u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Wanneer u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de extra kosten die zijn ontstaan omdat u een leveringswijze hebt gekozen die afwijkt van de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de melding van uw herroeping van dit contract ontvingen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, hetzij met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen. In geen enkel geval worden u kosten aangerekend voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren, tot we de artikelen opnieuw hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt geretourneerd, naargelang welke het vroegere tijdstip is.

U moet het goed of de goederen onmiddellijk en in elk geval UITERLIJK binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons de herroeping van dit contract meedeelt, naar ons terugsturen of ze ons overhandigen. De periode is gegarandeerd als u de artikelen voor het verstrijken van deze veertiendaagse termijn retourneert. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening.

U moet alleen voor een eventueel waardeverlies van de artikelen instaan, als dit waardeverlies te herleiden valt tot uw omgang met de goederen die niet noodzakelijk was om de kwaliteit, eigenschappen en werking van de artikelen te controleren.

Er bestaan wettelijke uitzonderingen van het herroepingsrecht (§ 312g BGB), waarbij we ons het recht voorbehouden om ons op de volgende regelingen te beroepen:

Het herroepingsrecht kan voortijdig vervallen bij contracten voor de levering van verzegelde producten, die vanwege de gezondheid en hygiëne niet geschikt zijn voor retour, indien de verzegeling na de levering is verwijderd (bijvoorbeeld bij cosmetica).