ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ Η

VERWAY World S.L.U.
Gran Via Puig de Castellet no. 1, Bl. 1, 1 B,
07180 Santa Ponsa (Calvia), Ισπανία
E-Mail: info@verway.com

Διαχειριστής με δικαίωμα εκπροσώπησηςΚος Ilhan Dogan
ΑΦΜ/ΦΠΑ (Número IVA) – Αρ. Μητρώου Εταιρειών: 
ESB16576100

Επικοινωνία:
E-Mail:
 info@verway.com

Σημείωση: Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών σε μία από αυτήν διαχειριζόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι δυνατή μέσω εξωτερικού συνδέσμου (κάντε κλικ εδώ). Δεν έχουμε υποχρέωση συμμετοχής σε μία διαδικασία επίλυσης διαφορών ούτε και είμαστε δυστυχώς σε θέση να προσφέρουμε τη δυνατότητα μίας τέτοιας συμμετοχής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ερωτήματα που αφορούν στο σέρβις, τις πωλήσεις ή την υποστήριξη απαντώνται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση email – service@verway.com – εγγυάται την ταχύτερη δυνατή απάντηση –
Ευχαριστούμε!