με τον Ilhan Dogan και τον Alex Schmid
Την Τρίτη, 29.10.2019 στις 20 Uhr (ΩΚΕ)

Αυτό το webinar θα διεξαχθεί στα γερμανικά.

Σας περιμένει μια βαθιά εκπαίδευση προϊόντων με τον εμπειρογνώμονα Alex Schmid για

  • DTX DRINK
  • DTX Skin
  • το νέο επιτυχημένο προϊόν HEXACARD
  • Επιδράσεις του ηλεκτροσμόγου στην υγεία μας
  • Your health is unique!

Για το τμήμα πωλήσεων, δεν θα μιλήσει κανένας άλλος από τον ιδρυτή της VERWAY Ilhan Dogan.

  • Απλά επιτυχής με τη σωστή ιδέα.
  • Καλύτερα εργαλεία πωλήσεων για τη μοναδική καριέρα σας
  • Your success is unique!