По-долу ще намерите декларацията за защита на личните данни на сайта www.verway.com. Отговорен орган за обработката на данните чрез посочения уеб сайт е:

VERWAY World S.L.U.

представляван от управителя Г-н Илхан Доган
Gran Via Puig de Castellet no. 1, Bl. 1, 1 B
07180 Santa Ponsa
Испания
Имейл: info@verway.com

(наричан по-долу: VERWAY)

За предявяване на претенции за права в рамките на защитата на личните данни или при въпроси относно използването, събирането или обработката на лични данни, моля обърнете се към нашия отговорник за защитата на данните:

SBS DATA PROTECT GmbH
Thilo Noack

Hans-Henny-Jahn-Weg 49
noack(at)sbs-data.de

1. БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние се задължаваме като отговорен орган съгласно изискванията за защитата на личните данни да защитаваме и третираме конфиденциално Вашите лични данни. Събирането, запаметяването, промяната, прехвърлянето, блокирането, изтриването и използването на Вашите лични данни се извършват въз основа на важащите законови изисквания и в частност на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

Ние сме взели технически и организационни мерки, които гарантират, че предписанията за защита на данните се спазват както от нас, така също и от нашите външни доставчици на услуги.

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪХРАНЕНИЕ

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на съответната цел за обработка или дотогава, докато съхранението подлежи на законов срок за съхранение.

Данни, които обработваме въз основа на дадено от Вас съгласие, съхраняваме дотогава, докато оттеглите съгласието си.

Данни, които обработваме за изпълнението на договор, съхраняваме толкова дълго, колкото е продължителността на договорното отношение и евентуално след това, ако сме задължени за това поради законови срокове за съхранение.

Данни, които обработваме въз основа на наши основателни интереси, съхраняваме дотогава, докато Вашият интерес за изтриване на данните не придобие предимство.

3. ДАННИ ЗА ДОСТЪП

При информационното използване на нашия уеб сайт ние събираме само личните данни, които Вашият браузър прехвърля на нашия сървър. Ако искате да разглеждате нашата уеб страница, ние събираме следните данни, които са ни технически необходими, за да Ви показваме страницата си и да гарантираме стабилността и сигурността:

 • IP адрес
 • Дата и час на запитването
 • Разлика в часовата зона по Гринуич (GMT)
 • Извикано съдържание (конкретна страница)
 • Статус на достъпа/HTTP код на статуса
 • Пренесено количество данни
 • Уеб страница, от която идва запитването
 • Браузър
 • Операционна система и съответен интерфейс
 • Език и версия на софтуера на браузъра

Нашият уеб сървър, обаче, съхранява тези данни отделно от други данни, като причисляване на тези данни към определено лице не ни е възможно. Непосредствено след анонимна оценка за статистически цели тези данни биват изтрити.

Тази обработка на данни се базира на изискванията на чл. 6, ал. 1, пар. 1, буква е от ОРЗД за защитата на основателен интерес на Verway, а именно оптимизирането на нашето предлагане.

4. ИНФОРМАЦИИ ВЪВ ФАЙЛОВЕ СЪС ЗАПИСИ

Допълнително се запаметяват информации във файлове със записи (Вашия IP адрес), след като влезете във Вашия профил и направите промени там (напр. подадете поръчка или промените Вашите данни за контакт). Тези данни се съхраняват от съображения за безопасност толкова дълго, колкото е необходимо за изясняване на злоупотреби или измами, и след това се изтриват. Данни, чието допълнително съхранение е необходимо за доказващи цели, са изключени от изтриване до окончателно изясняване на съответния случай.

Тази обработка на данни се базира на изискванията на чл. 6, ал. 1, пар. 1, буква е от ОРЗД за защитата на наш основателен интерес, а именно предотвратяване на злоупотреби с нашето предлагане.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Допълнително освен гореизброените данни по време на използването на нашата страница във Вашия компютър се запаметяват „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки по обем текстови файлове, които се запаметяват на Вашия твърд диск посредством браузъра, който използвате; чрез тях към изпращача на „бисквитките“ се изпраща определена информация. „Бисквитките“ не могат да инсталират програми или да пренасят вируси върху Вашия компютър. Те служат най-общо за това, да направим предлагането си чрез интернет по-лесно за ползване и по-ефективно.

Нашата интернет страница използва следните видове „бисквитки“, чийто обхват и начин на функциониране са обяснени по-долу:

а) Транзитните „бисквитки“ се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Към тях спадат най-вече сесийните (временни) „бисквитки“. Те запаметяват така наречен сесиен ID, посредством който различни запитвания от Вашия браузър могат да бъдат причислени към общата сесия. Чрез тях Вашият компютър може да бъде разпознат, когато се върнете отново на нашата интернет страница. Сесийните „бисквитки“ се изтриват, когато излезете от профила си.

б) Постоянните (проследяващи) „бисквитки“ се изтриват автоматично след зададен период, който може да бъде различен за съответната „бисквитка“. Вие можете по всяко време да изтриете „бисквитките“ от настройките за безопасност на Вашия браузър.

в) „Флаш бисквитки“ не се запаметяват от Вашия браузър, а от Вашия флаш плъгин. Тези обекти запаметяват необходимите данни независимо от използвания браузър и нямат автоматична дата на трайност.

г) „Бисквитките на трети страни“ не се поставят от Verway, а от трети доставчик на услуги. „Бисквитките на трети страни“ възникват например чрез „Social Media Plugins“ (вижте по-долу) на социалните мрежи на Facebook, Instagram, или услугите на Google Analytics, You Tube и др., които са свързани в уеб сайта на Verway. Тези „бисквитки на трети страни“ се генерират чрез свързани плъгини или технологии на съответните организации. Verway няма влияние върху „бисквитките“ и настройките за поверителност на тези служби или организации, и изрично информира за това, че използваните от нас услуги на трети оператори подлежат единствено на техните съответни разпоредби за бисквитките и защита на данните.

Информация за „бисквитките“ на следните трети страни можете да намерите на следните линкове:

YouTube, Google Analytics:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Facebook, Instagram:

www.facebook.com

Можете да конфигурирате настройката на Вашия браузър съгласно Вашите желания и да откажете приемането на „бисквитки“. Ако не желаете обработка на „флаш бисквитките“, трябва да инсталирате съответна добавка, напр. „Better Privacy“ за Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) или „бисквитката“ Adobe-Flash-Killer за Google Chrome. Вие можете да попречите на използването на HTML5 storage objects, като настроите Вашия браузър от „Лични настройки“. Освен това ние препоръчваме редовно да изтривате ръчно Вашите „бисквитки“ и проследяването на браузъра. Напомняме Ви, че чрез деактивирането на „бисквитките“ е възможно да не можете да използвате всички функции на тази уеб страница.

6. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТАКТ

Когато осъществявате контакт с нас чрез електронна поща, ние запаметяваме посочените от Вас данни (Вашия имейл адрес и Вашето име), за да можем да отговорим на въпросите Ви. Свързаните с това данни изтриваме, след като тяхното съхранение повече не е необходимо, напр. когато Вашият проблем бъде разрешен. В противен случай обработката се ограничава, ако съществуват законови задължения за съхранение.

Правно основание за тази обработка е Вашето съгласие съгл. чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква a) от ОРЗД.

7. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗАПЛАЩАНЕ

В рамките на поръчка ние запаметяваме следните лични данни:

 1. Обръщение,
 2. Име,
 3. Адрес,
 4. Телефонен номер,
 5. Телефакс номер,
 6. Имейл адрес,
 7. Евент. различен адрес за доставка,
 8. Евент. наличен идентификационен номер по ДДС
 9. Данни за кредитни карти, банки и преводи.

 

Тези данни използваме изключително за целите на изпълнение на договора и доколкото са необходими за комуникация с Вас. Тук спадат оформянето, сключването, изпълнението, гаранцията, како и също изпълнението на връщането съгласно договора за покупка. Данните се съхраняват от нас до пълното изпълнение на договора за покупка. Ако съществуват търговски и данъчни срокове за съхранение, продължителността на съхранението може да възлиза до 10 години.

Приемането и обработката се извършва в рамките на сключения договор между Verway и клиента съгл. чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД. Правно основание за допълнителното съхранение от данъчни и търговско правни причини е необходимостта по закон съгл. чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква в) от ОРЗД.

8. ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Ние предаваме Вашите лични данни само дотолкова на трети лица, доколкото това е необходимо за изпълнението на договора или за защитата на нашите основателни интереси. Освен това ние използваме външни доставчици на услуги (обработващи договора лица) за изпълнението на договора. С доставчиците на услуги са сключени отделни договори за обработка на данните от поръчките, за да се гарантира защитата на Вашите лични данни.

 • За целите на така наречения хостинг на нашите сървърни системи, както и за техническата администрация на необходимите при хостинга ИТ системи, данни на посетителите на уеб сайта, клиенти, търговски партньори или други заинтересовани лица в нашето предлагане могат да бъдат обработвани от нашите партньори по извършване на услугите със седалища във Франция, Испания, Шотландия и Германия. При това става въпрос за следните данни: IP адрес, файлове със записи, фамилия, малко име, адрес, имейл, телефонен номер, рожден ден, данни за сметката, евент. регистрационен номер по ДДС.
  Това прехвърляне на данни се извършва за изпълнението на договорното отношение с Вас като клиент и/или търговски партньор, както и за осигуряването на нашите основателни интереси. Правно основание за тези обработки на данни е чл. 6, ал 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД.
 • За изпълнение на доставката малкото име, фамилията, адресът, имейл адресът и телефонният номер на клиента се предават на спедитора. Това прехвърляне на данни служи за изпълнение на договорното отношение с Вас като клиент. Правно основание за тези обработки на данни е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД.
 • За извършване на плащането данните за плащане на клиента, а именно малко име, фамилия, адрес, имейл адрес, телефонен номер, се препращат до съответния оператор по плащанията. В частност:

В рамките на SEPA превод Вашите данни за плащане не се препращат от нас на трети страни.

При плащане чрез PayPal номерът на фактурата, сумата на фактурата, както и информация за артикулите се препращат за поръчка към PayPal. Обхватът на използването на личните данни от Paypal се определя от принципите за защита на данните на Paypal.

Те могат да бъдат разгледани тук:  https://www.paypal.com/

При плащане чрез кредитна карта номерът на фактурата, сумата на фактурата, информация за артикула, както и езикът на договора и валутата се препращат на съответния оператор и/или издател на кредитни карти.

При заплащане чрез незабавен превод клиентът се пренасочва чрез линк към страницата на оператора. За използването на тази услуга операторът събира, запаметява и обработва следните данни на клиента: име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, както и данни за кредитната карта и банковата сметка. За защитата и боравенето със събраните от оператора данни отговаря единствено той самия и също подлежи на задълженията съгласно законите за защита на данните. Важат условията за употреба и принципите за защита на данните, които клиентът може да намери на адрес https://www.sofort.de/.

При плащане чрез кредитна карта или незабавен превод следните данни се препредават на оператора за плащанията BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main: фамилия, малко име, номер на кредитна карта, дата на изтичане на кредитната карта, CVC код. BS PAYONE използва тези данни за изпълнение на своите правни задължения за извършването на така наречените Know Your Customer (“KYC”) проверки и проверки за пране на пари. До такава степен BS PAYONE е собствен отговорник по смисъла на законите за защита на личните данни. Декларацията за защита на данните на BS PAYONE може да бъде видяна тук: https://www.bspayone.com/DE/en/privacy.

За клиенти от Австрия, които са изпрали плащане чрез eps превод, тяхното малко име, фамилия, IBAN и BIC ще бъдат препратени на следните оператори за плащания:

Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr GmbH, Frankgasse 10/8, A-1090 Wien, Österreich/Австрия.

ICEPAY B.V., Nachtwachtlaan 20, 1058 EA Amsterdam, Niederlande/Холандия. Декларацията за защита на личните данни на оператора за плащания ще намерите тук: https://icepay.com/.

Тези посочени в цифра 8 в) обработки на данните се извършват за изпълнение на договорното отношение с Вас като клиент, респ. въз основа на даденото от Вас съгласие в рамките на избрания от Вас метод за плащане. Правно основание за тези обработки на данни е чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква а), респ. буква б) от ОРЗД.

9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА GOOGLE ANALYTICS

Тази уеб страница използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google LLC („Google“). Google Analytics използва т.нар. „бисквитки“, текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и които позволяват анализ на използването на уеб страницата от Вас. Информацията, получена чрез „бисквитката“ за това, как Вие използвате тази уеб страница, по правило се предава на сървър на Google в САЩ и се запаметява там. Ако е активирана функцията за анонимизиране на IP адреса на тази уеб страница, Google предварително съкращава Вашия IP-адрес в рамките на страните членки на Европейския съюз или в други страни от Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само по изключение пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и там се съкращава. По възложение на собственика на тази уеб страница Google ще използва информацията, за да оцени как Вие ползвате страницата, зада изготви отчети за активността на уеб страницата и да извърши други възложени от собственика на страницата дейности, свързани с използването на страницата и на интернет.

Вие можете да попречите на запаметяването на „бисквитки“ посредством съответната настройка на Вашия браузър; все пак Ви напомняме, че в този случай е възможно да не можете да използвате в пълна степен всички функции на тази уеб страница. Освен това Вие можете да предотвратите събирането и обработката от страна на Гугъл на създадените от „бисквитките“ данни, даващи информация за начина, по който ползвате уеб страницата (вкл. Вашия IP-адрес), като свалите и инсталирате намиращия се на следния линк плъгин за браузър https://tools.google.com.

Алтернативно можете да предотвратите събирането от Google Analytics като кликнете върху следващия линк. Задава се „Opt-Out бисквитка“, която предотвратява бъдещото събиране на Вашите данни при посещение на този уеб сайт:

При това, моля обърнете внимание, че ако изтриете „бисквитките“ в настройките на Вашия браузър, това може да доведе до изтриване също на „Opt-Out бисквитката“ и евентуално тя трябва да се активира от Вас отново.

Тази уеб страница използва Google Analytics с разширението „anonymizeIp“. По този начин се обработват съкратени IP адреси и е изключена възможността те да бъдат причислени към определени лица. Ако чрез събраните за Вас данни може да бъде направена връзка към Вас, то по този начин тя веднага се изключва и личните данни биват незабавно изтрити. Ние използваме Google Analytics, за да анализираме нашата уеб страница и редовно да можем да я оптимизираме. Чрез получените статистики можем да подобрим предложенията си и да ги направим по-интересни за Вас като потребител. В случаите на изключения, в които лични данни се предават в САЩ, Google се подчини на споразумението между ЕС и САЩ Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/

Информация за третата страна: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, Факс: +353 (1) 436 1001. Условия за ползване:

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Указания за защита на данните: https://policies.google.com/, и Декларация за защита на данни: https://policies.google.com.

Тази уеб страница използва Google Analytics също така за независим от крайните устройства анализ на посетителски потоци, които излизат от един потребителски ID. Във Вашия клиентски профил в рубриката „Моите данни“, „лични данни“ Вие можете да деактивирате независещия от крайни устройства анализ на Вашето ползване.

Тази обработка на данни служи за измерване и оценяване на потребителските потоци на нашата интернет страница, за да може по този начин да се постигне точен преглед на броя потребители, техните интереси и допълнителни приложими информации за оформлението на структурите на нашата фирма и на интернет присъствието. Тази обработка на данни се извършва съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, пар. 1, буква е от ОРЗД за защитата на основателен интерес на Verway, а именно оптимизирането на нашето предлагане.

11. ФЕН СТРАНИЦА ВЪВ FACEBOOK

Verway осъществява достъп за предложената тук информационна услуга до техническата платформа и услугите на Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия (наричан по-долу: Facebook). Освен това на уеб страницата се намира линк с фен страницата във Facebook на Verway.

Според възгледите на Европейския съд тук има обща отговорност по смисъла на чл. 26 на ОРЗД между Facebook и потребителя на фен страница във Facebook по отношение на личните данни, които се обработват чрез фен страницата във Facebook. Facebook и Verway поради тази причина са сключили споразумение за общата отговорност, което можете да повикате here.

Verway Ви предоставя следната информация за обработката на данните на нашата фен страница във Facebook:

Отговорни лица

Обработката на Вашите лични данни на фен страницата във Facebook на Verway се извършва на обща отговорност с:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия.

Обработка на данни

При достъп до фен страница във Facebook IP адресът на Вашето крайно устройство се предава на Facebook. Съгласно информация от Facebook този IP адрес се анонимизира и се изтрива след 90 дни, като това важи, когато става въпрос за немски IP адрес. Освен това Facebook запаметява допълнителна информация за крайните устройства на своите потребители, напр. за използвания интернет браузър. Евентуално за Facebook е възможно причисляване на IP адреси към отделни потребители. Когато сте вписани във Вашия Facebook профил, докато посещавате нашата фен страница, на Вашето крайно устройство се намира „бисквитка“ с Вашата Facebook идентификация. Поради тази „бисквитка“ Facebook може да определи, че сте намерили нашата фен страница, и че сте я използвали. Facebook използва тази информация, за да Ви представя подходящи съдържания или реклами.

Ако Вие не искате това, тогава трябва да излезете от Вашия Facebook профил, респ. да деактивирате функцията „остани вписан“. Освен това ние препоръчваме да изтриете наличните на Вашето устройство „бисквитки“ и да затворите и рестартирате Вашия браузър. Чрез този процес се изтриват Facebook информациите, чрез които Facebook може да осъществи връзка с Вас.

Ако въпреки това искате да използвате интерактивните функции на нашата фен страница, трябва да се впишете отново с Вашата информация за вписване във Facebook. По този начин за Facebook отново ще е възможна връзка с Вас.

По какъв начин Facebook използва данните от посещението на Facebook страниците, в какъв обхват дейностите на страницата на Facebook могат да бъдат причислени към отделни потребители, колко дълго Facebook съхранява тези данни, и дали данните от едно посещение на Facebook страница се предават на трети лица, не се посочва еднозначно и ясно от Facebook и не ни е известно. Като потребител на нашата фен страница ние можем само да Ви посочим информацията за защита на личните данни на Facebook.

Събраните във връзка с Вас данни се обработват от Facebook и при това евентуално се препращат в страни извън Европейския съюз.

Каква информация получава Facebook и как я използва, е описано от Facebook в обща форма в техните директиви за използване на данните. Там ще намерите също информация за възможностите за контакт с Facebook, както и за възможностите за настройка на рекламните съобщения. Директивите за използване на данните са налични на следния линк:  https://www.facebook.com/about/privacy.

Пълните директиви за данните на Facebook ще намерите тук:

https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Декларацията за защита на данни на Facebook съдържа допълнителна информация за обработката на данни:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Възможности за възражение (така нар. Opt-Out) могат да бъдат зададени тук:
https://www.facebook.com/ and http://www.youronlinechoices.com.

Facebook Inc., концернът майка от САЩ на Facebook Ireland Ltd., е сертифициран под ЕС-САЩ Privacy-Shield и по този начин се задължава да спазва изискванията на европейското законодателство за защита на данните. Допълнителна информация за Privacy-Shield статуса на Facebook можете да намерите тук: https://www.privacyshield.gov.

Предаването и допълнителната обработка на лични данни на потребители в трети страни, като например САЩ, както и свързани с това евентуални рискове за Вас като потребител не могат да бъдат оценени от нас като ползвател на фен страница във Facebook.

Функция Insights

Освен това в рамките на така наречената функция „Insights“ Facebook осигурява редица от статистически данни за Verway като ползвател на фен страница. Тези статистики се изготвят и предоставят от Facebook. Ние като ползвател на фен страницата нямаме влияние върху изготвянето, като в частност не можем да предотвратим тази функция.  В рамките на функцията „Insights“ за съответно избираем период ни се предоставят следните информации за категориите „Фенове“, „Абонати“, „Достигнати лица“, както и „Взаимодействащи лица“:

дейности на страницата, като повиквания на страницата, преглед на страницата, действия на страницата, дейности като напр. „Харесва ми“, достигнати лица и препоръки, дейности с принос като напр. взаимодействия с принос, видео гледания, коментари, споделени съдържания.

Освен това ни се предоставят статистически информации за Facebook групите, които са свързани с нашата фен страница.  Съгласно условията за използване на Facebook, които приема всеки потребител в рамките на изготвянето на Facebook профил, освен това ние можем да идентифицираме абонати и фенове на страницата и да разглеждаме техните профили, както и допълнително споделени от тях информации.

По-подробна информация за това предоставя Facebook на следния линк: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

Verway обработва тези налични в сборна форма данни, за да прави офертите и дейностите на фен страницата по-атрактивни за потребителите, като напр. за планирането на съдържанието и времето на офертите. Правно основание за таи обработка на данни е чл. 6, ал 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД, а именно нашият основателен интерес в оптимизирането на нашето предлагане.

Продължителност на съхранение

Ние съхраняваме предадените от Facebook информации максимум дотогава, докато Вашият интерес за изтриване или анонимизиране не придобие предимство.

Ако в бъдеще повече не желаете описаните тук обработки на данни, тогава моля премахнете връзката на Вашия потребителски профил с нашата фен страница с помощта на функциите „Тази страница не ми харесва“ и/или „Повече не ме абонирай за тази страница“.

Вашите права като засегнато лице

Ние ви препоръчваме при запитвания за информация или други въпроси относно Вашите права, които са посочени в края на тази декларация за защита на данните, да се обърнете директно към Facebook, защото само Facebook има пълен достъп до потребителските данни. Ако въпреки това насочите Вашето запитване към нас, то разбира се ще бъде обработено, като освен това допълнително ще бъде пренасочено към Facebook.

12. ИЗПОЛЗВАНЕ НА SOCIAL MEDIA PLUGINS

Ние използваме Social Media Plug-Ins (наричани по-долу: Plug-ins) на следните оператори:

Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. 

При това използваме така нар. решение с два клика. Това означава, че когато посещавате нашата страница, по принцип първо не се предават никакви лични данни на операторите на Plug-ins. Операторът на Plug-ins можете да разпознаете чрез маркировката върху кутийката над неговата начална буква или лого. Ние Ви предлагаме възможността да комуникирате директно с оператора на Plug-ins чрез бутона. Само ако кликнете върху маркираното поле и по този начин го активирате, оператора на Plug-ins получава информацията, че сте повикали съответната уеб страница на нашето онлайн предлагане. Чрез активирането на Plug-ins следователно Ваши лични данни се предават на съответния оператор на Plug-ins и се запаметяват там (при оператори от САЩ запаметяването се извършва в САЩ). Тъй като операторът на Plug-ins извършва събирането на данни в частност чрез „бисквитки“, ние Ви препоръчваме, преди кликване върху сивата кутийка да изтриете всички „бисквитки“ от настройките за сигурност на Вашия браузър.

Ние нямаме нито влияние върху събраните данни и процесите за обработка на данните, нито ни е известен пълният обем на събирането на данните, целите на обработката и сроковете на съхранение. Ние също нямаме никаква информация за изтриването на събраните данни от оператора на Plug-ins.

Операторът на Plug-ins запаметява събраните за Вас данни като профили за потребление и ги използва за целите на реклама, проучване на пазара и/или оформление според нуждата на своята уеб страница. Такава оценка се извършва в частност (също и при невписани потребители) за представяне на съобразена с нуждите реклама и за информиране на други потребители на социалните мрежи за Вашите дейности на нашия уеб сайт. Вие имате право на възражение срещу изграждането на тези профили за потребление, при което за упражняването на това право трябва да се обърнете към съответния оператор на Plug-ins. Чрез Plug-ins ние Ви предлагаме възможността да взаимодействате със социалните мрежи и другите потребител, така че да можем да подобрим нашето предлагане и да го оформим по-интересно за Вас като потребител.

Предаването на данни се извършва независимо от това, дали имате профил при оператора на Plug-ins и дали сте влезли в него. Ако сте влезли в профила си при оператора на Plug-ins, Вашите събрани от нас данни се причисляват директно към наличния при оператора на Plug-ins профил. Ако натиснете бутона за активиране и например свържете страницата, операторът на Plug-ins запаметява също тази информация във Вашия потребителски профил и я споделя обществено с Вашите контакти. Ние Ви препоръчваме след използване на социална мрежа редовно да излизате от профила си, особено преди активирането на бутона, защото така можете да предотвратите причисляване към Вашия профил при оператора на Plug-ins.

Допълнителна информация за целта и обхвата на събиране на данни и тяхната обработка от оператора на Plug-ins можете да получите в следващите посочени декларации за защита на данните на тези оператори. Там ще получите също допълнителна информация за Вашите права във връзка с това и възможностите за настройка за защита на Вашата лична сфера:

YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, САЩ. YouTube е дъщерно дружество на Google LLC, което се е подложило на ЕС-САЩ Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/.

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, САЩ; Допълнителна информация за целта клиентът може да намери в декларацията за защита на личните данни на Instagram: https://instagram.com/; Instagram се е подложило на ЕС-САЩ Privacy-Shield, www.privacyshield.gov

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, САЩ; Допълнителна информация за това можете да намерите в декларацията за защита на личните данни на Twitter на адрес http://twitter.com/privacy; Twitter Inc. се е задължило да спазва принципите на ЕС-САЩ Privacy Shield. Повече информация за това можете да намерите на адрес: https://www.privacyshield.gov

 

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия; Facebook Inc., концернът майка от САЩ на Facebook Ireland Ltd., е сертифициран под ЕС-САЩ Privacy-Shield и по този начин се задължава да спазва изискванията на европейското законодателство за защита на данните. Допълнителна информация за Privacy-Shield статуса на Facebook можете да намерите тук: https://www.privacyshield.gov/. Пълните директиви за данните на Facebook можете да намерите тук: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Тази обработка на данни се базира на изискванията на чл. 6, пар. 1, изречение 1, буква а) от ОРЗД въз основа на даденото съгласие и въз основа на чл. 6, ал. 1, пар. 1, буква е) от ОРЗД за защитата на основателен интерес на Verway, а именно оптимизирането на предлагането.

13. ВАШИТЕ ПРАВА КАТО ЗАСЕГНАТО ЛИЦЕ

Имате право на:

 • Информация за обработката на Вашите данни
 • Право на заличаване на Вашите данни 
 • Право на ограничена обработка
 • Отказ от обработката
 • Възможност за прехвърляне на данни
 • Отказ от Вашето дадено съгласие с действие за в бъдеще
 • Оплакване при надзорен орган за защита на личните данни

Надяваме се, че сме Ви помогнали с тези информации при разбирането на Вашите права. Ако желаете допълнителна информация за изискванията за защита на личните данни, ние сме на Ваше разположение.

Версия на декларацията за защита на данните: 04.01.2019