с Ilhan Dogan и Lena Eller
Понеделник, 28.10.2019 в 21 часа (българско време)

Този Webinar ще се проведе на немски и английски език.

Темите:

  • Гениално просто и просто гениално – VERWAY UCA Coin Card
  • Как точно функционира UCA Coin Card?
  • UCA – Crypto-Coin изцяло близо.
  • Успешно чрез дигиталния Business.
  • Правилният Marketing.
  • Изграждане на структура и пласиране – просто, гениално, силно в растежа!