Отговорник за съдържанието на този уеб сайт:

VERWAY World S.L.U.
Gran Via Puig de Castellet no. 1, Bl. 1, 1 B,
07180 Санта Понса
Испания
Електронна поща: info@verway.com

Изпълнителен директор, упълномощен да представлява фирмата Г-н Илхан Доган
Номер по ДДС – № в Търговски регистър (ЕИК): :ESB1657610

За контакт с нас:
Имейл: service@verway.com

Забележка:  Комисията на ЕС предлага платформа за онлайн решаване на спорове(ОРС). Достъп до тази платформа Ви осигуряваме с външна връзка (вж. тук). Напомняме, че ние не сме задължени и не сме в състояние да отговаряме на подобни процедури.

Важно: На Ваши заявления за обслужване, продажби или техническа поддръжка, отговаряме изключително по имейл. Имейл изпратен на адрес service@verway.com Ви гарантира най-бърз отговор. Благодарим Ви!